Linjemålning – för trafiksäkerhet

Om du vill få ordning och reda på ditt företags parkeringsplatser, måste du markera platserna med linjemålning. Då slipper du kaos och onödiga bilkollisioner.

Trots ökad trafikintensitet har antalet trafikolyckor minskat alltmer. Enligt statistiken är olycksfrekvensen med allvarlig utgång idag lika låg som vid mitten av 1940-talet. Hur är detta möjligt? En viktig förklaring är sannolikt den linjemålning som växt fram sedan mitten av 1950-talet. Genom asfaltering av landsvägar blev det också möjligt att måla mitt- och sidolinjer.

Riskerna för att komma över på fel vägbana eller att köra i diket har minskat med linjemålning. Inte minst gäller det vid nattrafik, där singelolyckor annars lätt kan inträffa. Linjemålning vid övergångsställen känns idag som en självklarhet och minskar risken för gående och cyklande, men även på en parkeringsplats behövs linjemålning.

Linjemålning – för ordning och reda

Att parkera sin bil utanför ett större shoppingcenter, är för många ett obehagligt äventyr. På sådana platser måste parkeringsrutan inte bara vara tillräckligt stor utan även klart markerad. För att hitta rätt på en sådan plats hjälper pilar med anvisning om färdriktning till att trafiken flyter smidigt. Ibland finns behov av att markera plats för handikapp- och familjeparkering.

Om du vill undvika kaos på din parkeringsplats, ska du anlita ett företag som har specialister på linjemålning. Skulle det finnas någon skada på asfalten på parkeringen, reparerar och fixar specialisten det. Linjemålning kan ske på olika sätt, exempelvis med extrudering eller sprayning. En väl utförd linjemålning varar länge, men givetvis kan den förbättras efter flera års slitage.

Linjemålning – för trafiksäkerhet