Hitta billigast möjliga bilförsäkring – så här gör du

 

Att hitta rätt bilförsäkring kan ibland till och med kännas svårare än att köpa rätt bil. Inte nog med att priserna skiljer sig kraftigt åt hos försäkringsbolagen; även bilmärket, bilens ålder, din ålder, din bostadsort och många andra faktorer påverkar det pris, premie, du i slutändan får betala. Innan du tecknar en bilförsäkring bör du noga kolla igenom priserna och villkoren hos försäkringsbolagen och dessutom bilda dig en uppfattning om vilken typ av försäkring du behöver och vilka eventuella tilläggsförsäkringar du vill teckna. Här har det stor betydelse för vilken typ av bilförare du är, hur ofta och mycket du kör samt i hur stor utsträckning du är beroende av din bil.

 

Hur gör man då för att jämföra priser på bilförsäkring? Ja, till att börja med ska du alltid utgå från just din bil och dina uppgifter. Generella jämförelser mellan bolagen ger inte mycket vägledning. Bor du till exempel i ett område där bilstölder och skadegörelse är vanligt kommer din premie att bli långt dyrare än om du bor i ett lugnt område och ställer bilen i ett garage nattetid. Hur långt din bil har gått spelar också roll, samt hur gammal den är. Men det allra första du ska bestämma dig för är vilken typ av försäkringsskydd du vill ha.

 

Hur fungerar en bilförsäkring?

 

Det finns tre typer av bilförsäkringar; trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Utöver dessa finns olika typer av tilläggsförsäkringar man kan teckna.

 

Trafikförsäkringen är den enda bilförsäkringen som är obligatorisk. Alla som har en bil måste teckna en trafikförsäkring redan från första dagen. Trafikförsäkringen täcker de skador som du själv orsakar på människor, djur och egendom och även om du själv skulle bli skadad. Däremot täcker den inte skador som uppstår på bilen och inte heller bärgning eller assistans.

 

Halvförsäkring innebär att försäkringsbolaget täcker skador för brand, stöld, inbrott, glasskador och maskinskador (om bilen inte är för gammal). Dessutom ingår en rättsskyddsförsäkring om du skulle bli indragen i en rättstvist efter en olycka. Assistans och bärgning ingår vanligtvis också. Däremot täcker halvförsäkringen inte skador som uppkommer på bilen vid en trafikolycka eller vid skadegörelse, så kallad vagnskada.

 

Helförsäkringen är en halvförsäkring plus en vagnskadeförsäkring. En vagnskadeförsäkring innebär att du får ersättning på skador på karossen efter en olycka, även om du själv orsakat den.

 

De flesta bilägare har förutom trafikförsäkringen åtminstone en halvförsäkring. Köper man en ny bil ingår vanligtvis en vagnskadeförsäkring de tre första åren och då räcker det med en halvförsäkring, men när vagnskadeförsäkringen upphör bör man även teckna en helförsäkring. Har du en äldre bil räcker det i många fall med en halvförsäkring och är bilen riktigt gammal och inte värd mycket pengar räcker det med en trafikförsäkring. De flesta bilägare i Sverige har åtminstone en halvförsäkring.

 

Jämförelsetjänster på nätet

 

När du bestämt dig för vilken typ av försäkring du vill ha kan du vända dig till en jämförelsetjänst på nätet. De fungerar så att du knappar in ditt registreringsnummer samt andra uppgifter om dig som ålder, var du bor, om du har tillgång till garage osv. Utifrån dessa uppgifter gör sajten en sökning bland försäkringsbolagen och hämtar hem uppgifter om uppskattad premie. Det är dock värt att notera att dessa resultat inte alltid stämmer till hundra procent, för att få veta vilket som blir det verkliga priset måste du vända dig till försäkringsbolaget direkt. Dessa tjänster kan dock ge en god vägledning om hur de olika försäkringsbolagen värderar din bil, ditt bostadsområde osv. Välj ut några försäkringsbolag som verkar extra intressanta och kontakta dem direkt för att få mer exakta prisuppgifter.

 

Självrisk vs premie

 

De flesta försäkringsbolag låter dig välja nivå på premien mot att nivån på självrisken blir större eller mindre. Du kan välja att betala en mindre summa i premie mot att du får en högre självrisk om olyckan skulle vara framme. Vad man ska välja här är väldigt svårt att svara på, men är man en lugn förare som inte använder bilen så mycket tjänar man troligen mest på att betala en lägre premie. Kör man däremot mycket och i livlig trafik och vill vara på den säkra sidan kanske man ska överväga en högre premie mot en lägre självrisk.

 

Märkesförsäkringar

 

En del försäkringsbolag erbjuder speciella märkesförsäkringar till ägare av utvalda bilmärken. Till exempel har Folksam en speciell Opelförsäkring, och försäkringsbolaget Volvia försäkrar enbart Volvoägare. Andra försäkringsbolag, till exempel If, erbjuder märkesförsäkringar för en lång rad bilmärken via samarbetspartners. Fördelarna med en märkesförsäkring är att du blir garanterad service vid märkets egna verkstäder, där du även kan få hjälp att fylla i skaderapport och i många fall bli erbjuden en ersättningsbil under reparationstiden.

 

Men det är inte alltid en märkesförsäkring blir billigare. Även vid teckning av dessa försäkringar spelar det stor roll hur gammal du är, var du bor och hur mycket och ofta du kör. Jämför alltid med vanliga bilförsäkringar och se hur mycket nytta du verkligen har av de speciella förmåner en märkesförsäkring ger.

 

Medlemsförsäkringar

 

Är du medlem i ett fackförbund, en intresseorganisation som Motormännen eller ett företag som en bensinmack eller liknande, kan du få rabatter på bilförsäkring hos dem. Ofta samarbetar de med något större försäkringsbolag och det är som alltid billigare ju fler försäkringar du tecknar hos det berörda försäkringsbolaget. Ofta utgörs fördelarna av till exempel förlängd ersättning för maskinskada, nyckelförsäkring, rabatterat pris under de första månaderna etc.

 

Byta försäkringsbolag ofta

 

Värt att notera är att en bilförsäkring alltid tecknas för ett år i taget. Du kan alltså inte dra nytta av några billiga första månader och sedan byta försäkringsbolag. Däremot kan du byta försäkring på årsbasis. En teknik som en del använder sig av, men som kräver att man är aktiv och engagerar sig, är just att byta försäkringsbolag varje år för att få ner kostnaderna. De flesta försäkringar är nämligen billigare första året för att sedan höjas. Du kan i princip byta bolag varje år och dra nytta av rabatterade priser, men det kräver som sagt planering och att du i god tid säger upp din gamla försäkring och tecknar en ny. Att stå utan försäkring innebär att du får betala en avgift på hundra kronor per dag till Trafikförsäkringsföreningen.