En blick in i framtiden: Hur ser bilindustrin ut om tio år?

Teknik går snabbt framåt och det är spännande att fundera kring hur bilindustrin kommer att se ut i framtiden. Hur stora förändringar kommer ha skett om tio år? Och vilka slags förändringar?

Teknik och innovation är fantastiskt intressant, särskilt i kombination. Alldeles extra intressant är det om man också är intresserad av bilar. Bilens historia och utveckling, från den allra första bilen till de vi färdas i idag, har haft en utvecklingskurva som heter duga. Människan verkar kunna uppfinna det mesta, nästan. Fast vår innovationsförmåga är kanske inte alltid den bästa för oss heller. När Henry Ford startade sin massproduktion av T-Forden på löpande band i början av 1900-talet, började fler och fler ha råd med och kunna införskaffa sig ett eget fordon. Men i takt med att fler körde runt i egen bil, ökade också påverkan på vårt klimat.

Närmaste åren handlar allt om klimatet

Att vår frihet att färdas med utsläpp har en påverkan på klimatet, är det idag få som inte vet om. Likaså bilindustrin. Därför handlar det mesta idag om att komma på lösningar för hur vi kan fortsätta färdas på vägarna, med minsta möjliga klimatpåverkan. Bilindustrins huvudprio är alltså att komma på lösningar som funkar för klimatet. Inte att producera flygande bilar som man kanske i slutet av millenniet framtidsfantiserade om. Den svenska bilbranschens ambition är självklart att minska utsläppen. Elbilar börjar bli mer och mer populära. Laddstolpar ploppar upp som svampar ur jorden. Elbilar är dock dyra i inköp. Om tillverkningskostnaderna för elbilar kunde minskas, kanske fler skulle ha råd att köpa en.

En fossilfri fordonsflotta

Målet och ambitionen för de kommande åren är att använda sig av fossilfri teknik och detta kommer ske med ett bränslebyte. Här är elektrifieringen den mest centrala, men även biogas, vätgas och biodrivmedel. Biodrivmedel som är förnybara behövs. Dessa ska kunna tas upp av naturen och bilda ett kretslopp. Kanske kommer även bilpooler, där man delar på en bil, bli mer och mer vanliga. Bor man exempelvis i stan och inte är i behov av bil varje dag, är det ganska klokt att dela bil genom t.ex. bostadsföreningen. På detta sätt minskar antalet nyproducerade bilar, som i sig är en påfrestning på klimatet – det blir en klokare och mer miljösolidarisk bilindustri. Bilhandlare och bilförmedlingar genom hela vårt avlånga land kommer vara de viktiga ambassadörerna för att presentera dessa för folket.

En blick in i framtiden: Hur ser bilindustrin ut om tio år?