Återvinning av bilar

En icke-körbar bil ska inte stå och rosta sönder. Det klassas som miljöfarligt avfall och bilägaren kan bli skyldig till ett miljöbrott. Ordna istället så en bilskrot kan återvinna bilen.

En bil skall fungera, det är ju liksom vitsen med att äga en bil. Att kunna ta sig från A till B utan att behöva fundera på mer än om drivmedlet räcker. Men så kommer man ofta till en punkt där bilen börjar strula. Även om man besöker verkstaden så hjälper inte det. Bilen är till slut bortom all räddning.

Det kan ju också vara så att bilen råkat ut för en skada så den är helt obrukbar. Även då behöver man se till att bilen inte står och läcker olja eller annat miljöfarligt avfall. Istället för att hitta en kärra och själv forsla bort den gamla bilen kan man kontakta en bilskrot som kan hämta upp bilen.

Vad händer när man skrotar bilen

Innan man skrotar en bil behöver man ställa av bilen. Det gör man enklast via Transportstyrelsens hemsida. Där finns en länk till deras e-tjänst för att ställa av eller på bilar. När det är gjort kontaktar man bilskroten som man vill skall hämta bilen och bestämmer vilken dag de skall komma.

När bilskroten tagit hand om bilen tömmer de den på farliga vätskor som finns i bilar. De nedmonterar därefter bilen och tar hand om eventuella bildelar som går att återanvända. När det är gjort tas bilen ner i smådelar och återvinns efter de olika materialen. Läs mer om bilskrot på denna hemsida: https://www.bilskrotvästerås.se

Återvinning av bilar