Underlättande åtgärder för elbilsägare

I och med elbilarna har det dykt upp nya behov av att kunna ”tanka” även dem. Det finns numera bra lösningar som man kan använda sig av antingen om man är privatperson, företag eller kommun.

När ny teknologi lanseras så kan det vara mycket dyrt för köparna i början. Därför har staten börjat vidta olika åtgärder och stöd som kan sättas in vid behov. Det rör sig bland annat om satsningar som är miljövänliga. Där passar elbilar in i mallen. För att underlätta för ägare till elbilar så finns det ett stöd som utfaller vid köp av laddstation. Det är ett bidrag som faller under en satsning som heter “Klimatklivet”. Tanken är att ge bidrag vid åtgärder som minskar påverkan på klimatet. Stödet ges bland annat till alla som önskar installera en laddstation. Detta vare sig man är privatperson, bolag, kommun, landsting, stiftelse, bostadsrättsförening eller samfällighet.

Det är därför ett stöd som kan ge en arbetsgivare möjligheten att främja elbilsägare bland personalen. Eller som hyresvärden kan hjälpa sina boende med. Allt under flaggan för ett bättre klimat och miljö. Som intressent av en elbil kan det dessutom vara det som får vågen att väga över. Bristen på laddstationer var initialt ett stort problem för de som ville satsa på elbilar.

En egen stolpe

Om man som företag vill ge sin personal möjligheten att ladda upp sina elbilar under arbetstid så finns det olika möjligheter. Genom att köpa in laddstationer kan det skapa en lugnare arbetsdag utan stress. Istället för att personalen ska hasta ifrån arbetet för att ladda bilen så sköts det under arbetstid. Vill man så kan man även ge alla elbilsägare varsin parkeringsplats med laddstation på. Eller så schemalägger man tiden som var och en får använda för laddningen. Det beror på hur företaget önskar lösa tillgången för sin personal.

Parkera och ladda

Utanför köpcentrum, företag och allmänna byggnader finns det numera ofta laddstolpar. Medan man utför sitt ärende kan man passa på att ladda bilen. Det är en tjänst som även kan locka besökare till en specifik butik eller restaurang. Har man behov av att ladda bilen så kan man göra det under tiden som man handlar eller äter. På det sättet har det blivit en faktor som kan skapa merförsäljning för butiks- eller restaurangägaren. Något som kan göra att fler och fler som har egna företag väljer att installera laddstolpar på parkeringen. Ett oväntat men säkert välkommet resultat av elbilarna.

Underlättande åtgärder för elbilsägare