Med elektronisk körjournal är resan redan noterad när motorn stängs av.

Att ha tillgång till elektronisk körjournal gör ju det till ett nöje att se tillbaka på arbetsdagens resor. Det behövs inga återblickar för att komma ihåg var man varit och när man varit där.

Ryggen är trött och det enda man vill är att lägga de varma fötterna på bordet och blunda. Dagar kan vara intensiva med mycket folk och mycket prat. Så ska man dessutom tänka efter vad som hänt och var man varit.

Parkeringskvittona som sitter hopklämda på vindrutan visar att man kört runt i stan och förmodligen korsat vägtullar. Det blir mycket att reda ut innan dagen är slut om man inte hunnit skaffa sig elektronisk körjournal.

Stort eller litet företag, alla tampas med att få ordning på sin körjournal

Alla resor skall föras in i körjournalen, det är lätt att glömma. Det är också viktigt att kunna följa upp så att resorna inte blir för många eller onödiga. En elektronisk körjournal registrerar omedelbart alla resor, håller koll på trängselskatter och kan enkelt sortera bort privata resor. Som en modern, svensk körjournal innehåller den naturligtvis redovisning och uppföljning av CO2-utsläpp.

All registrering lagras i Sverige och sker löpande så att det varje månad bara är att läsa av rapporterna i dator eller telefon. Med detta som underlag blir arbetet med fakturering, milersättning, reseräkningar och löneadministration snabbare och mer effektivt. Informationen finns ju på plats när man vill ha den. All rapportering följer naturligtvis det svenska Skatteverkets regler.

Med elektronisk körjournal är resan redan noterad när motorn stängs av.