Billigaste Bilförsäkringen


Det finns givetvis inget exakt svar på vilken som är den billigaste bilförsäkringen. Däremot finns det svar på hur man kommer fram till den billigaste bilförsäkringen. Det gör man genom att jämföra alla olika bilförsäkringar som finns tillgängliga till bilen det gäller och sen väljer man ut den billigaste av dem. Eller kanske tar någon av de billigaste om försäkringsskyddet kontra kostnaden är bättre i den, man ska inte vara dumsnål bara för att spara pengar. Händer något längre fram så kanske det bästa valet hade varit att lägga ett par kronor till på försäkringspremien.

Att hitta den billigaste bilförsäkringen

För att komma fram till vilken som är den billigaste bilförsäkringen för just din bil så får du kontakta alla olika försäkringsbolag som har bilförsäkringar. Bestäm dig först för vilken omfattning på försäkring du vill ha. Bara trafikförsäkring, halvförsäkring eller en helförsäkring. När det är gjort är det bara att skriva ner på ett papper hur mycket varje bolag ska ha i premie om året. Just när det gäller att hitta den bilförsäkring som är billigast så behöver du inte bry dig så mycket om hur stora självriskerna på alla olika moment är. Du får helt enkelt räkna med att du inte kommer att råka ut får något, dessutom skiljer sig inte självriskerna överdrivet mycket åt mellan de olika bolagen. Förmodligen så kommer du att kunna köpa den billigaste försäkringen och råka ut för ett par olyckor, dvs. behöva betala självrisk ett par gånger, och ändå kunna räkna hem affären gentemot en försäkring som kostade mer.

Sänk bilförsäkringens pris ytterligare

Hitta den billigaste bilförsäkringen

det kan skilja mycket mellan din bilförsäkring och den billigaste bilförsäkringen

Ett knep för att få ner sin försäkringspremie ytterligare är att be om att få en förhöjd självrisk på sin vagnskadeförsäkring, detta innebär då att man måste ha denna försäkring, det fungerar alltså bara för helförsäkringar. Självrisken för vagnskademomentet brukar normalt ligga på 2 000kr till 3 000kr men kan höjas i ett par olika steg uppemot 10 000kr, det är lite olika från försäkringsbolag till försäkringsbolag vilka steg de erbjuder. Lägger du dig på den högsta nivån så har årspremien sänkts så mycket det går och du har hittat den billigaste bilförsäkringen ju de kan erbjuda.

Hittat en billig bilförsäkring?

Om du har hittat en billig bilförsökring, en försäkring som du vill ha och som du skulle spara pengar på att teckna. Teckna den då så fort som möjligt! Du kanske känner till hur bilfösäkringar fungerar, att de bara får bytas på ett datum under året, på huvudförfallodagen(olika för alla bilar). Detta innebär att även om du tecknar en ny försäkring idag så kommer den inte att börja gälla förrän på din gamla försäkrings huvudförfallodag. Detta systemet finns för att minska risken att stå utan försäkring. Du ska teckna den billiga försäkrningen direkt för att dess pris kan komma att ändra med stora summor innan din huvudförfallodag inträffar. Tecknar du den direkt så har du köpt något till det priset, då är det det du betalar för den, oavsett om dess pris vid förfallodagen har höjts med flera tusen.

Utnyttjat din bilförsäkring

Om du precis har utnuttjat din bilförsäkring så är det väldigt bra att kolla efter en ny på något annat bolag – känn ALDRIG något ansvar gentemot dem, oavsett hur bra du tyckte dem var- Det är så att efter en olycka där du använt din bilförsäkring så kommer din försäkringspremie att höjas. Detta för att en del i att räkna ut en bilförsäkrings pris är att gå efter en sorts klassning av körkort, och hur länge man har haft det. Uträkingen går ut så att det finns en skala på 1-9, där 9 är högst = billigast pris på försäkringen. Man börjar på 5 och höjs ett steg vartannat år ända tills man når upp till nio. Skulle du råka ut för en olycka där din bilförsäkring betalar ersättning så sänks du två poäng på skalan hos ditt försäkringsbolag, och får därmed en högre premie, totalpremien behöver inte bli högre än föregående års då andra delar kan ha fått ett sänkt pris men den är inte så billig som den skulle varit med två till poäng på skalan, det kan därför inte vara den billigaste bilförsäkringen.

Denna information delas inte försäkringsbolag emellan så om du byter så kommer det nya bolaget bara att kunna se vilket år du tog ditt körtkort(öppen data från trafikverket). Så hos dem ligger du fortfarande i din ”vanliga” klass och får en försäkringspremie enligt den. Om du skulle ha varit av med ditt körtkort i över ett år vid något tillfälle så kommer datumet du får tillbaka körkortet att räknas som ditt nya körkortsdatum.